แฉยับ!! บริษัทประกันของรถตู้มรณะ 25 ศพ ที่แท้มีเครือข่ายผู้มีชื่อเสียงด้านธุรกิจ และด้านการ เมืองในอดีตทั้งนั้น ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเขาคนนี้อยู่ด้วย!!!? (รายละเอียด)

*สืบเนื่องมาจากเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่ 2 ม.ค.60 รถตู้โดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ-จันทบุรี
ชนประสานงากับรถกระบะ บริเวณถนนสาย 344 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ฝั่งขาเข้า จ.ระยอง ที่ได้
เกิดไฟลุกท่วมตัวรถจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 24 ศพ และมีผู้รอดชีวิต 1 คน สาเหตุคาดว่ามา
จากคนขับหลับใน ซึ่งหนึ่งในรายชื่อผู้เสียชีวิตนั้นมีนิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อยู่ด้วย ภาพทั้งหมดจากเหตุการณ์วันนั้นเป็นที่น่าหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่ง และมี
กระแสการแสดงความคิดเห็นต่างๆในมุมมองของรถตู้โดยสารว่า จะปลอดภัยอีกมั้ย? คนขับประมาท?
มีสารเสพติด? หรือตรวจเช้คสภาพรถไม่ดี? จนทำให้เกิดการมองว่าการโดยสารรถตู้ประจำทางนั้น
ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์แรกและหนักที่สุดของโศกนาฏกรรมรถตู้ที่ผ่านมา*

*จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญดังกล่าวก็มีหลายคนสันนิฐานถึงการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้มากมาย หนึ่งในนั้น
คือการเมาแล้วขับ แต่ล่าสุด พล.ต.ต.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้บังคับบัญชาการโรงพยาบาลตำรวจ ได้
แถลงถึงผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของ นายสุมนต์  เอี่ยมสมบัติ คนขับรถตู้โดยสาร ซึ่งผล
ออกมาชัดเจนแล้วว่าไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือด เช่นเดียวกับผลการตรวจปัสสาวะที่ไม่พบสารเสพติดใด
ๆ ดังนั้นจึงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนดและการพักผ่อนไม่เพียงพอ*

*หลังการสืบค้นข้อมูลล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ก็ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ “บริษัทประกัน” ของ
รถตู้คันดังกล่าว ซึ่งรถตู้คันนี้นั้นจดทะเบียนโดย “หจก.พลอยหยก”  ซึ่งกำลังถูกจับตามองเรื่อง
สถานะทางการเงิน ที่ภายหลังกรมการขนส่งทางบกนั้นได้มีคำสั่งเร่งรัดให้รับผิดชอบเยียวยา ชดใช้
ให้กับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงคู่กรณี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7 แสนบาทต่อราย โดยแบ่งเป็น
ประกันภาคบังคับ 3 แสนบาท และภาคสมัครใจ 4 แสนบาท และมีการระบุข้อมูลว่า บริษัทประกันภัย
ประเภทภาคสมัครใจของ หจก.พลอยหยก คือบริษัท “พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)”*

*บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) แปรสภาพมาจากบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15
พ.ย.2555 ทุนปัจจุบัน 300 ล้านบาท สถานที่ของบริษัทนั้นตั้งอยู่ที่  9/81 ซอยรัชประชา 2 แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. บริษัทนี้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่
ของบริษัทนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านธุรกิจ และด้านการเมืองในอดีตทั้งสิ้น รวมทั้งหมด 11
ราย ได้แก่ 1.นายบดี จุณณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (อดีต รมว.คลัง สมัยรัฐบาล นาย
บรรหาร ศิลปอาชา) 2.นายธเนตร เอียสกุล (อดีตพ่อค้าข้าวเหนียวชื่อดัง ทำกิจการโรงสีข้าว
และบริการขนส่งรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ) 3.นายสรรเสริญ จุฬางกูร (เจ้าของธุรกิจเครือ
ซัมมิทกรุ๊ป ยักษ์ใหญ่ผลิตส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ มี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต รมว.คมนาคม
สมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร เป็นน้องชาย)  4.นายฉัตรชัย เอียสกุล (บุตรชาย นายธเนตร
อดีต ส.ส.หนองคาย พรรคความหวังใหม่ อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยยุค นายบรรหาร ศิลปอาชา และ
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย) 5.นางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ
(ภรรยา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย แกนนำ – เลขาธิการพรรคไทยรักไทย)
6.นายสมานชาติ เอียสกุล 7.นายไพโรจน์ ผาณิตสุคนธ์ (ที่ปรึกษากลุ่ม 80 คนปากน้ำ
จ.สมุทรปราการ) 8.นายชินกฤต ผาณิตสุคนธ์ 9.นายสราวุฒิ อยู่วิทยา (บุตรชาย นายเฉลียว อยู่
วิทยา กับ นางภาวนา อยู่วิทยา ทายาทเครือกระทิงแดง) 10.น.ส.สุวิมล ทรงวุฒิ และ 11.นาย
มนัส ปิยะตรึงส์*

*และกรรมการผู้มีอำนาจ 6 ราย คือ นายบดี จุณณานนท์ , นายธเนตร เอียสกุล , นายสมานชาติ
เอียสกุล , น.ส.สุวิมล ทรงวุฒิ , นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายไพโรจน์ ผาณิตสุคนธ์*

*ซึ่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2558 แจ้งว่า มีรายได้ทั้งสิ้น 157,698,824 บาท ต้นทุนการขาย
124,435,662 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 84,900,052 บาท รวมรายจ่าย
210,363,786 บาท ขาดทุนสุทธิ 52,664,961 บาท (ก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2557 ขาดทุน
16,893,243 บาท ปี 2556 ขาดทุน 24,413,686 บาท ปี 2555 ขาดทุน 19,875,912 บาท)*

*นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากเว็บไซต์พุทธธรรมประกันภัย ซึ่งได้ระบุว่า บริษัทดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2540 โดยให้บริการในเรื่องการรับประกัน
วินาศภัยทุกประเภท รวมทั้งรับประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 บริษัท
นี้ประกอบด้วยคณะผู้บริหารที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ความชำนาญ และเป็นที่น่าเชื่อถือในวงการ
ธุรกิจ ซึ่ง ปรัชญาในการดำเนินการของบริษัท คือ ยึดมั่นในการบริหาร ถือความสะดวกรวดเร็ว
และสร้างความพอใจให้แก่ผู้เอาประกันเป็นสำคัญ*

*และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานะการเงินของ หจก.พลอยหยก และบริษัท พุทธธรรม
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับที่มาของจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียชีวิตดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีอดีตนักการเมืองชื่อดังสาย
เศรษฐกิจหลายคนเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงนักธุรกิจใหญ่เข้าไปบริหารงาน ซึ่งตรวจพบว่าในช่วง 3
– 4 ปีหลังสุดขาดทุนทุกปี*

*ท้ายที่สุดนี้ทางผู้บาดเจ็บและญาติของผู้เสียหายจะได้รับการชดเชย เยียวยาเมื่อไหร่นั้นก็ต้องติดตาม
กันต่อไป ซึ่งก็ได้แต่หวังว่าการเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียหายจะเกิดขึ้นในเร็ววัน*

*ซึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์สุดสลดนี้ไปได้ไม่นาน ในวันที่ 4 ม.ค. 60 โลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิ
ปกรณีของคนขับรถตู้คันหนึ่งจากแฟนเพจเฟสบุ๊ค YouLike (คลิปเด็ด) พร้อมกับข้อความว่า ชีวิตผู้
โดยสารมีค่าแค่ไหน? ฝรั่งถ่ายนาทีคนขับรถตู้เสียบหูฟัง-ดูยูทูปขณะขับรถ (31’ธ.ค.59) Never
taking a minibus again*

*Look at this idiot watching YouTube while driving and falling asleep at
the traffic lights… หลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนวิจารณ์กันต่าง ๆ นานาว่า มันเหมาะสม
มั้ย? ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเลยหรอ?*