ประชาชนห้ามพลาด!! ปลัดกระทรวงการคลังเผยเปิดให้ลงทะเบียน “ผู้มีรายได้น้อย” รอบใหม่เร็ว กว่ากำหนด รีบเช็ครายละเอียดด่วนเลย!!!

*นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนผู้มี
รายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐรอบใหม่ในเดือนมีนาคม 2560 เร็วกว่ากำหนดเดิมที่จะเปิดให้ลง
ทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม ของทุกปี โดยการลงทะเบียนให้เร็วขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานใน
การให้สวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี และการทำประกันภัย
อุบัติเหตุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อยเวลาเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเงินชดเชยให้*

*ทั้งนี้ ยอมรับว่า ?*
*“การลงทะเบียนนี้มีประโยชน์มาก เพราะสามารถใช้ข้อมูลแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ โดยในต้นปี
หน้าจะเป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้นอกระบบ เพราะมาตรการพร้อมดำเนินการแล้ว ทั้งพิโกไฟแนนซ์ ที่ให้
เจ้าหนี้นอกระบบมาจดทะเบียนปล่อยกู้ดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 36% ต่อปี หากไม่เข้าร่วมและปล่อยกู้ใน
อัตราดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี จะมีโทษจำคุกตามกฎหมายใหม่ของกระทรวงยุติธรรม และให้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ตั้งหน่วยงานแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบขึ้นมาถาวร ทำหน้าที่ทั้งการเจรจา ช่วยเหลือโอนหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ระบบธนาคาร
ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ฉุกเฉิน จะได้ไม่กู้หนี้นอกระบบอีก”*

ข่าวที่น่าสนใจ